Groen Kennisnet gaat varkenskennis delen

Groen Kennisnet, ondergebracht bij Wageningen Universiteit, verzamelt kennisbronnen die interessant zijn voor bedrijven, onderzoekers, docenten en studenten. Het gaat om artikelen en studies op het gebied van voedsel en groen.

Kennis over afleidingsmateriaal tegen verveling
Hokverrijking is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van varkenshouders en van private kwaliteitssystemen. Er is al relatief veel kennis voorhanden over de eigenschappen van de verschillende verrijkingsmaterialen bij VKON en Wageningen Livestock Research. Die vindt u hier.

Cursussen vrij toegankelijk voor varkenshouders
Groen Kennisnet heeft cursusmateriaal ontwikkeld voor het onderwijs, op het gebied van de veehouderij. Deze cursussen zijn sinds vorig jaar voor iedereen vrij te volgen. Meer dan honderd e-learning hoofdstukken over de commerciële varkenshouderij, pluimveehouderij en melkveehouderij zijn nu online beschikbaar.

Met Groen Kennisnet is afgesproken dat informatie die interessant kan zijn voor varkenshouders door de POV wordt gedeeld.

Bron: POV