1. Één Varkensgeluid

  In 2016 is de intentieovereenkomst getekend die de belangenbehartiging voor varkenshouders in Nederland, weer één geluid moet geven: die van de POV.

 2. Alles voor een vitale varkenshouderij

  In 2016 heeft LTO Varkenshouderij onder de vlag van de POV, met de Rabobank en het ministerie van Economische Zaken, het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij opgesteld. Het plan bevat een reeks maatregelen en projecten die moeten bijdragen aan een beter rendement voor, en dús een betere ...

 3. Actie en overleg, met succes

  De varkenshouders - verenigd in LTO, NVV en een speciaal opgerichte actiegroep - hebben actie gevoerd in Den Haag en Brussel.

 4. POV erkend

  De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is erkend door het ministerie van Economische Zaken als dé officiële uitvoeringsorganisatie van de varkenshouderij.

 5. Naar een Vitale Varkenshouderij

  Op initiatief van POV, LTO en NVV is de regiegroep ‘vitale varkenshouderij’ ingesteld.

 6. Kosten beperkt

  Staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, heeft in 2015 géén kostprijsverhogende wettelijke maatregelen meer afgekondigd voor de varkenshouderij.