Varkens in stal - Jan Overeem

POV van 2019 naar 2020

Rond de feestdagen heeft u Het Varkensgeluid ontvangen met daarin de 15 belangrijkste POV-resultaten in 2019. Het was een lastig jaar, maar ik ben trots op wat we met elkaar hebben bereikt. Leden, bestuurders en medewerkers hebben de schouders eronder gezet en ondanks alle tegenwind, hebben we flinke stappen voorwaarts gemaakt.

In 2020 staat ons genoeg te doen. Voor de POV belangenbehartiging zal de aandacht vooral uitgaan naar:

 • Realiseren van een bestendig overheidsbeleid met betrekking tot uitstoot van ammoniak/stikstof, geur, fijnstof en endotoxinen (veehouderij en volksgezondheid)
 • Reduceren van de populatie wilde zwijnen
 • Verder verbeteren van de diergezondheid
 • Bestrijden van dieractivisme en hogere straffen voor stalinbraken
 • Het nadrukkelijk neerzetten van het varken als kringloopdier en de varkenshouderij als ultieme kringloopsector
 • Neerzetten en faciliteren van een coöperatieve structuur voor mestverwerking en hiermee doorslaggevende input leveren voor de herziening van het mestbeleid en het fraudebestendig maken van de mestketen
 • De brandveiligheid op individuele varkensbedrijven op een hoger niveau brengen en daarmee het aantal stalbranden omlaag
 • Bevorderen sector PR en vleespromotie

Vanaf 2020 zal ook de uitvoering van het actieprogramma Vitale varkenshouderij worden voortgezet met een nieuwe projectstructuur. Klik hier voor meer informatie. 

In 2020 zullen we ook meer gaan inzetten op het versterken van onze producentenorganisatie. Denk daarbij aan:

 • Verbreden en versterken van de marktinformatie en de benchmark
 • Deelname aan Joindata en daarmee het versterken van de informatiepositie van de varkenshouder (baas over eigen gegevens). Verder ontwikkelen en uitbouwen van het Keten Kwaliteitssysteem Holland Varken en het Keten Informatie Systeem
 • Verminderen van kosten in brede zin

 Laten we met elkaar de schouders er weer onder zetten! Daar hebben we u als lid hard bij nodig. U kunt uw stem, kennis en ideeën inbrengen via de werkgroepen in de regio’s. Wilt u daar meer over weten? Neem contact op met uw regiovoorzitter.

 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.