Fosfaatvraagstuk

Het afgelopen jaar is veel gesproken over de overschrijding van het fosfaatplafond en het fosfaatreductieplan. Het fosfaatreductieplan was niet van toepassing voor vleeskalveren. Maar voor vleeskalverbedrijven, die ook melkvee hadden, kon het fosfaatreductieplan toch onbedoelde consequenties hebben. Deze combinatiebedrijven zijn opgeroepen zich te melden als ze een knelpunt ervaren en is naar een individuele oplossing gezocht. Voor de melkveehouderij worden per 2018 fosfaatrechten van toepassing.

Gelet op de verbindingen binnen de rundveesectoren blijft de vakgroep Kalverhouderij deze discussie nauwkeurig volgen. Alleen zo kunnen we mogelijke kruisverbanden tijdig signaleren en waar nodig van reactie voorzien.

Daarnaast is binnen de regio’s extra aandacht besteed aan de mestafzet-problematiek. Door de aangescherpte normen, de stijging van de productie en de deels verplichte mestverwerking dienen zich nieuwe knelpunten aan. Concreet is in enkele regio’s de vraag voorgelegd of het zinvol is om een gezamenlijke mestverwerkingsinitiatief te onderzoeken. De belangstelling van de leden was ontoereikend om hier verdere stappen in te zetten.