GLB-compensatie voor kalverhouders

De vakgroep zet volop in om in 2016 een nationale regeling gereed te hebben waarmee de € 10 miljoen compensatie per jaar uit de teruggenomen toeslagrechten bij de kalverhouders kan worden ingezet.

Europese kaders bepalen wat wel en niet mogelijk is. Vanuit de sector wordt ingezet om in elk geval kwaliteitsborging van de productie van kalfsvlees onder de regeling te laten vallen.