Vleeskalveren

Reactie op wijzigingen BLk Kalveren

De vakgroep Kalverhouderij van LTO Nederland heeft gereageerd op de voorgestelde wijzigingen van de criteria voor kalveren voor het Beter Leven keurmerk (BLk).

De criteria zijn door Dierenbescherming flink herzien. Onze inhoudelijke reactie op de herziene criteria is opgesteld in samenspraak met andere partijen in de kalfsvleessector. 

LTO vakgroep Kalverhouderij onderschrijft het belang van het Beter Leven keurmerk. Het kan trendsettend zijn voor de toekomst, maar alleen als de criteria voor deelname aan BLk voor een belangrijk deel van de Nederlandse kalverhouders haalbaar zijn. Met de nieuwe wijzigingsvoorstellen komt dat ernstig in het gedrang. De vakgroep begrijpt dat een herziening en aanscherping van de criteria gewenst is, immers de bestaande criteria zijn al jaren ongewijzigd van kracht. Maar met de wijzigingen zoals die nu worden voorgesteld, worden de criteria wel erg sterk aangescherpt en zijn deze bezien vanuit de kalverhouders deels onhaalbaar.

Samen met ander organisaties in de kalversector hebben we aangedrongen op overleg met Dierenbescherming en Stichting Beter Leven keurmerk. We hebben aangegeven dat we graag praktische inbreng van kalverhouders leveren, om tot haalbare en door kalverhouders gedragen nieuwe BLk-criteria te komen.

 

Bron: LTO Kalverhouderij