Vleeskalveren stal

90% aanvragen welzijnsvloeren kalveren afgewezen

Slechts 10% van de subsidieaanvragen voor welzijnsvloeren voor vleeskalveren wordt gehonoreerd.

Bij de tweede openstelling van de investeringsregeling in oktober 2019 is voor circa € 16 miljoen subsidie aangevraagd voor welzijnsvloeren en emissiebeperkende systemen in de kalverhouderij. Op basis van de aanvragen bij de eerste openstelling in 2018 was er nog € 1,7 miljoen (welzijnsvloeren) en € 3,9 miljoen (investeringsregeling) over.

In de zomer van 2019 hebben LTO Nederland en SBK overleg gevoerd met het ministerie van LNV om de resterende bedragen aan te vullen met € 4 miljoen (vanuit de compensatie-pot GLB-gelden) dat nog niet was benut voor de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf. Hiermee zou ruim € 9,5 miljoen beschikbaar komen voor de investeringsregeling. LTO en SBK bereikten daarover in oktober 2019 commitment met LNV.

In februari bleek echter dat LNV de overheveling van € 4 miljoen niet meer wil en dit geld wil reserveren voor andere regelingen later dit jaar. LTO en SBK hebben de laatste weken druk uitgeoefend om de afspraken van oktober 2019 in te lossen. Mede hierom heeft RVO gewacht met het versturen van de toe- en afwijzingen van de aanvragen van de subsidieregeling.

Omdat LNV niet wil terugkomen op de eerder gemaakte afspraak kan RVO maar een klein deel van de subsidieaanvragen van oktober 2019 honoreren. Circa 90% van de aanvragen voor subsidies voor welzijnsvloeren en 50% van de aanvragen voor emissiebeperkende systemen worden afgewezen. Vrijdag 6 maart heeft RVO de brieven naar de aanvragers verstuurd.

LTO-vakgroepvoorzitter Wim Thus is uiterst teleurgesteld in de keuze van het ministerie. “Kalverhouders willen hun nek uitsteken, het geld is aanwezig uit de compensatie-pot GLB en de maatschappelijke ambities op het gebied van ammoniak en welzijn zijn alleen maar toegenomen. Helaas haakt LNV af in de realisatie van de ambities.”

Gezocht wordt naar een mogelijkheid om met het restant van de toegezegde € 10 miljoen GLB-gelden per jaar tot en met 2021 geld vrij te maken voor een vergelijkbare regeling voor welzijnsvloeren en emissiearme systemen. Gesprekken hierover zullen binnenkort plaatsvinden.

Bron: LTO Nederland