e-learning voor kalverhouders

De vakgroep Kalverhouderij van LTO Nederland is partner in Eveal. Eveal is een e-learning voor kalverhouders die zich verder willen verdiepen in kalvergezondheid. Het is een programma waarmee kalverhouders thuis op de pc, op een zelfgekozen moment, zichzelf verder kunnen scholen en verdiepen in kalvergezondheid.

Recent is module 4 van Eveal (van in totaal 8 modules) gereed gekomen. Deze gaat over spijsverteringsproblemen, naast luchtwegproblemen de belangrijkste oorzaak van gezondheidsproblemen bij kalveren. In deze module wordt de bouw en de werking van het spijsverteringsstelsel aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de dagelijkse praktijk behandeld. Er wordt ingegaan op kritische succesfactoren van voer en voeren. Na het doorlopen van deze module zal duidelijk zijn dat ondersteunende maatregelen zeker zo belangrijk zijn als een medicamenteuze behandeling.

Eerder verschenen al 3 modules. Module 1 gaat in op het gezonde kalf, waarbij de anatomie van het kalf, belangrijke orgaansystemen en hun functie behandeld worden. Module 2 gaat over het gestructureerd kijken naar (een koppel) kalveren en herkennen van problemen. In module 3 komt het ademhalingsstelsel en alles wat hiermee samenhangt aan de orde.

Kijk op www.eveal.nu, meld u aan en ga ook met Eveal aan de slag. Het is leerzaam, leuk en zit boordevol beeldmateriaal. De kosten bedragen slechts € 50 per module. De modules zijn speciaal op maat van kalverhouders ontworpen en kosten slechts een uurtje tijd om te doorlopen. Even geen tijd? Geen probleem, je kan zo vaak opnieuw inloggen als nodig. Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij het registreren of inloggen: stuur een e-mail naar info@eveal.nu. Veel collega’s gingen u voor en zijn met deze zelfstudie gestart. We krijgen enthousiaste reacties terug!

Bron: LTO Kalverhouderij