Vleeskalveren stal

Voorbeeld bezwaarbrief kalverhouders

LTO vakgroep Kalverhouderij kreeg de afgelopen weken veel vragen van kalverhouders over de afwijzingen die zij van RVO ontvingen voor de subsidieaanvraag in het kader van de investeringsregeling welzijnsvloeren en ammoniak emissiereductie.

Er werd gevraagd om een voorbeeldbrief die kalverhouders zouden kunnen gebruiken voor een bezwaar richting RVO. Deze vraag kwam naar LTO omdat in eerdere uitingen melding was gemaakt van het overleg met LNV waarin zij aangaven dat verruiming van het oorspronkelijke budget zou plaatsvinden.

De voorbeeldbrief is hier te vinden. De delen in de brief die geel gearceerd zijn moet u zelf aanvullen. Vergeet niet de brief te ondertekenen. Omdat de uitvoeringsorganisatie RVO in de toewijzing heeft gehandeld conform de voorwaarden in de regeling en met name het ministerie van LNV de beschikbare financiële middelen moet heroverwegen, adviseren wij om een afschrift van uw bezwaar naar LNV te sturen zoals in de brief aangegeven.

Overigens komt er uit de GLB-compensatiegelden nog eenmaal extra €10 miljoen beschikbaar voor de kalversector. De sector voert hierover overleg met het ministerie van LNV om deze zo adequaat mogelijk in te zetten om de gewenste duurzaamheidsinvesteringen een extra duw te geven.


Bron: LTO Kalverhouderij