Sectorplan Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij

Begin september is het geactualiseerde Sectorplan via SBK (Stichting Brancheorganisatie Kalversector) naar het ministerie van LNV gestuurd.

Deze week is daarop van minister Schouten een reactie ontvangen, die ook terugkomt in haar brief aan de Tweede Kamer.

De minister vindt het Sectorplan onvoldoende, mede doordat we als sector vasthouden aan een aantal randvoorwaarden waaraan de minister niet kan, of wil voldoen. De minister wil nu met een scenariostudie in beeld brengen welke structurele aanpassingen en systeemveranderingen kunnen bijdragen aan een verdere verduurzaming van de sector. Daarnaast zet ze in op vermindering van lange afstandstransporten.

Als kalversector zullen we ons gezamenlijk in SBK-verband beraden hoe hiermee om te gaan. Voor ons is duidelijk dat zonder invulling van de door ons in het Sectorplan opgenomen randvoorwaarden, het behalen van onze ambities welhaast onmogelijk is. Zeker als steun vanwege de coronamaatregelen achterwege blijft. Onze randvoorwaarden betroffen onder andere dat de sector beschikt over bewezen werkbare en betaalbare technieken om ammoniakemissies te reduceren en dat financiële ondersteuning van de overheid nodig is voor de investeringen die kalverhouders op dat vlak moeten doen.

Bron: LTO Kalverhouderij