Vleeskalveren

Webinar actualiteiten in de kalverhouderij terugkijken

Op 7 januari jl. organiseerde LTO vakgroep Kalverhouderij een webinar over actualiteiten in de kalverhouderij.

Onderwerpen waren de inzet van de vakgroep richting de overheid voor een corona steunmaatregel voor kalverhouders, de actuele situatie van het Sectorplan Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij en mest- en stikstofbeleid.

Meer dan 150 kalverhouders hebben aan het webinar deelgenomen. U kunt het webinar hieronder terugkijken.

Tijdens het webinar konden niet aan alle gestelde vragen behandeld worden. Hier vindt u de antwoorden op de resterende vragen en gemaakte opmerkingen.


Bron: LTO Kalverhouderij