1. Plan van aanpak vitaal kalf

  In 2017 heeft LTO Nederland met Stichting Brancheorganisatie Kalveren, NZO en Vee en Logistiek Nederland gewerkt aan het 'Plan van Aanpak Vitaal Kalf'. Doel van het plan is optimale zorg voor het kalf. Centraal staat meer transparantie in de keten en betere informatie-uitwisseling, onder meer tussen ...

 2. Aanwending GLB-compensatie

  Met het aanwenden van de € 10 miljoen compensatie per jaar uit de teruggenomen toeslagrechten bij de kalverhouders is in 2017 een start gemaakt. Begin 2017 konden kalverhouders een aanvraag indienen bij RVO.nl voor een subsidie voor de dekking van de deelnamekosten aan het nieuwe kwaliteitssysteem ...

 3. Gewijzigde excretienorm

  Door het ministerie van EZ is een internetconsultatie gestart rond de wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Daarin zijn onder andere nieuwe excretieforfaits opgenomen.

 4. Vereenvoudigde kadavermelding

  Een van de speerpunten van LTO is het verminderen van de administratieve last. Een voorbeeld is het melden van dode dieren bij Rendac en I&R.

 5. Meer samenwerking met VVK

  In 2015 is gestart met een nauwere samenwerking tussen LTO en de Vereniging van Kalverhouders (VVK) op het gebied van vaktechniek voor de kalverhouders.