Aanwending GLB-compensatie

Met het aanwenden van de € 10 miljoen compensatie per jaar uit de teruggenomen toeslagrechten bij de kalverhouders is in 2017 een start gemaakt. Begin 2017 konden kalverhouders een aanvraag indienen bij RVO.nl voor een subsidie voor de dekking van de deelnamekosten aan het nieuwe kwaliteitssysteem Vitaal Kalf, dat door de overheid is erkend.

In het nieuwe kwaliteitssysteem Vitaal Kalf, dat in de plaats komt van IKB Vleeskalveren,  komen enkele extra regelingen, waaronder het KalfVolgSysteem (KVS), waarmee de gegevensuitwisseling tussen melkveehouderij en kalverhouderij geregeld wordt.

Met het nieuwe kwaliteitssysteem is het mogelijk om een deel van de jaarlijkse € 10 miljoen op de kalverbedrijven te laten landen.

Daarnaast heeft LTO ingezet om een deel van de overheidssubsidie in te zetten voor investeringen in welzijnsvloeren. Hiervoor wordt momenteel met het ministerie van LNV een investeringsregeling uitgewerkt, die uitgaat van maximaal 40% subsidie van de investering in zachte vloeren. Die vloeren moeten wel aan enkele basisvoorwaarden voldoen zoals indrukbaarheid, stroefheid en levensduur.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.