Gewijzigde excretienorm

Door het ministerie van EZ is een internetconsultatie gestart rond de wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Daarin zijn onder andere nieuwe excretieforfaits opgenomen.

De Vakgroep heeft vastgesteld dat excretieforfaits voor rosé vleeskalveren wat betreft categorie 117 op aandringen van LTO naar tevredenheid zijn aangepast. Dat geldt nog niet voor startkalveren (categorie 115). Voor deze categorie lopen de excretienormen voor zowel fosfaat als stikstof op en zullen veel bedrijven de balans niet meer op orde krijgen.

LTO heeft het ministerie hierop gewezen en verzocht om aanpassing, zodat bedrijven straks niet ten onrechte een probleem krijgen.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.