Plan van aanpak vitaal kalf

In 2017 heeft LTO Nederland met Stichting Brancheorganisatie Kalveren, NZO en Vee en Logistiek Nederland gewerkt aan het 'Plan van Aanpak Vitaal Kalf'. Doel van het plan is optimale zorg voor het kalf. Centraal staat meer transparantie in de keten en betere informatie-uitwisseling, onder meer tussen melkveehouders en kalverhouders.

Op zich logisch, want kalverhouders hebben zo hun eisen en wensen als het de dieren betreft, die ze uit de melkveehouderij betrekken. Maar zijn melkveehouders zich hier voldoende van bewust? En vindt de kalveropfok bij de melkveehouder zo plaats dat de kalverhouder honderd procent tevreden is, of kan het beter?
Dat zijn enkele vraagstukken, die in de lijn van het 'Plan van Aanpak' onderzocht gaan worden. Het plan wil stimuleren dat melkveehouders en kalverhouders elkaar regelmatig een kijkje in de keuken gunnen. Dit moet leiden tot meer wederzijds begrip en, niet onbelangrijk, betere kalveren.

Kalf in de keten
Oók gericht op betere kalveren en óók onderdeel van Vitaal Kalf, is de PPS Kalf in de keten. Dit door de melkveesector geïnitieerde onderzoek wil de samenwerking in de keten intensiveren door nieuwe kennis en nieuwe inzichten te ontwikkelen. Dit alles is gericht op verhoging van de weerbaarheid en vitaliteit van het jonge kalf op het melkveebedrijf.

De PPS Kalf in de keten wil de melkveehouders verder praktische handvatten bieden, die de kalveropfok op hun bedrijf ten goede komt. Partners zijn behalve LTO Nederland, Wageningen University & Research en de NZO. 

KalfVolgSysteem
Tot slot heeft de sector, als onderdeel van het 'Plan van Aanpak', met Vee en Logistiek Nederland voorbereidingen getroffen voor de invoering van het KalfVolgSysteem (KVS). Dit systeem is op 1 januari 2018 van start gegaan. De essentie is dat een veehandelaar via een app aan een database meldt alleen dieren te vervoeren, die minimaal aan een reeks criteria voldoen. Voor hij de dieren vervoert, is de handelaar verplicht ze op gewicht en zicht te beoordelen. Dieren, die bijvoorbeeld te licht zijn of kampen met een navelbreuk, blijven voortaan achter op het melkveebedrijf. Alleen erkende kalverhandelaren mogen kalveren collecteren voor de kalverhouderij.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.