Vrachtwagen Rendac

Vereenvoudigde kadavermelding

Een van de speerpunten van LTO is het verminderen van de administratieve last. Een voorbeeld is het melden van dode dieren bij Rendac en I&R.

Voor de ondernemers die werken met een bedrijfsmanagementsysteem zou de melding eenvoudiger kunnen plaatsvinden. Samen met de systeemaanbieders, Rendac en RVO worden verkenningen uitgevoerd om de meldingen vanuit één programma te verrichten. Behoud van de controle op een juiste I&R-registratie wordt hier nadrukkelijk in meegenomen.

De mogelijkheden om effectiever te kunnen werken met bedrijfsdata zijn nog lang niet uitgeput. Uitwisseling van data kunnen de risico’s in de bedrijfsvoering alsmede de bedrijfsresultaten nog beter in kaart brengen.    

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.