Zorgvuldig transport

Transport van kalveren moet zorgvuldig gebeuren. De inzet van de vakgroep richt zich op geconditioneerd vervoer, dat wil zeggen in vrachtwagens met klimaatbeheersing.

Op korte termijn wordt onderzoek gestart naar de optimale transportcondities van jonge kalveren. Daarbij wordt niet alleen het transport zelf in ogenschouw genomen, maar wordt ook gekeken naar de opfok en afvoer van het melkveebedrijf, de opvang op verzamelplaatsen en de opvang in de eerste weken op het kalverbedrijf.