Vleesvee in stal

Regiobijeenkomst Vleesveehouderij in Westerland

Locatie
Vleesveebedriif Piet Ottens, Westerlanderweg 138, 1778 KB Westerland (NH)
Tijd
11:00 - 14:00 uur

Aanmelden

De vakgroep vleesveehouderij van LTO Nederland organiseert vier bijeenkomsten voor vleesveehouders verspreid over het land. Waarvan twee in het LTO Noord gebied. Tijdens deze bijeenkomsten bezoeken we een bedrijf van een collega vleesveehouder en gaan we in gesprek over actuele zaken in de vleesveehouderij, en de visie van de vakgroep vleesveehouderij op de toekomst.

Het programma is als volgt:

11.00 uur: Start van het bedrijfsbezoek op locatie
12.30 uur: Gezamenlijke maaltijd op het bedrijf of een locatie in de buurt
13.00 uur: Bespreken actualiteiten en toekomstvisie LTO Vleesveehouderij
14.00 uur: Afsluiting

I.v.m. de catering is aanmelden noodzakelijk en wordt bijzonder op prijs gesteld, dit kan  via bovenstaande button. 

LTO leden en potentiële leden zijn van harte uitgenodigd.