Ammoniakemissie uit hellingstallen

In de vleesveehouderij worden hellingstallen toegepast. Voor deze stallen is nog geen emissiewaarde vastgesteld. 


Voor ontwikkeling van bedrijven die voor hellingstallen kiezen, moeten we eigenlijk wel zo’n waarde hebben. Samen met andere partijen in de keten hebben we onderzoek gestart waarin de emissiefactor van deze stallen wordt bepaald. 

Zodra de metingen zijn afgerond volgt de formele procedure voor het aanvragen van een emissiefactor voor deze stallen.