Fosfaatproductierechten

Door groei van vooral het aantal melkkoeien overschrijden we in Nederland het fosfaatproductieplafond van 173 miljoen kg. Daarmee komt de Nederlandse derogatie in gevaar. 


Staatssecretaris Dijksma heeft in juli 2015 aangekondigd fosfaatrechten te gaan invoeren voor de melkveehouderij, op basis van de gehouden dieren. Daarmee is de kans groot dat ook de vleesveehouderij hiermee te maken krijgt. Jongvee voor melkvee en jongvee voor vleesvee zit namelijk in dezelfde I&R categorieën. 

De vakgroep volgt dit dossier op de voet. Binnen LTO is afgesproken dat elke sector die meer fosfaat produceert dan in 2002 maatregelen moet nemen. De vleesveehouderij produceert minder dan in 2002 maar loopt door koppeling via het jongvee toch de kans fosfaatrechten te krijgen en mogelijk ook daarop gekort te worden. 

Ook dit is besproken met de ketenpartijen. Mogelijke oplossingen zullen de komende tijd binnen LTO besproken worden. Ook ligt de vraag op tafel of de vleesveesector dan niet beter ook voor alle dieren voor fosfaatrechten kan gaan.