GLB-compensatie

Door de overgang naar het huidige GLB ontvangen vleesveemesters steeds minder toeslagrechten. Bij onderhandelingen over het nieuwe GLB heeft staatssecretaris Dijksma daarom een compensatie toegezegd aan de vleesveemesters. 


Gedurende 6 jaar is jaarlijks een bedrag van €500.000,- beschikbaar. Dit geld kan ingezet worden om de positie van de vleesveemesters in de keten te versterken.

De vakgroep overlegt met het ministerie van Economische Zaken over het gebruik van dit geld. Dat moet lopen via de POP-3 regeling. 

In afstemming met ketenpartijen zetten we in op twee sporen. Aan de ene kant op projecten die zorgen voor betere samenwerking in de keten. En aan de andere kant geld voor kennisuitwisseling en vaktechniek.

Verwachting is dat in de eerste helft van 2016 duidelijkheid komt over de verdere invulling.