Monitoring kritische stoffen

Voedselveiligheid staat sterk in de belangstelling. Europese en nationale regels schrijven voor dat vleesveehouders zelfcontrole op gebruik van kritische stoffen regelen. Het gaat dan vooral om gebruik van antibiotica en groeibevorderaars. 

Als vakgroep overleggen we met het ministerie hoe deze zelfcontrole ingevuld kan worden. Onze inzet daarbij stemmen we af met andere spelers in de keten. Inzet is om de zelfcontrole te regelen via de kwaliteitssystemen. Daarvoor overleggen we met partijen als CoMore (IKB Rund) en Q-lip (Q-Rund). 

Verwachting is dat we in de eerste helft van 2016 tot verdere uitwerking kunnen komen.