Brexit van veel invloed

Nederland heeft een aanzienlijke export van rundvlees naar het Verenigd Koninkrijk. Onze Nederlandse handelsbelangen zijn dus ook voor de vleesveehouderij groot. LTO heeft zich steeds ingezet voor het bereiken van een handelsdeal met de Britten.

Op het laatste moment is dit gelukt. Hierdoor lukte het om importheffingen te vermijden. Zonder deal was er een tarief gekomen van 12% plus 147 pond per 100 kg karkas rund. Op de totale jaarlijkse Nederlandse export naar het VK (ruim € 8 miljard) gaat het naar ruwe schatting om gemiddeld 10% ofwel € 800 miljoen aan vermeden heffingen.

Brexit leidt helaas wel tot meer bureaucratie aan de grens door douaneformaliteiten en keuringen. Die kosten ook geld. Wij blijven inzetten op het behoud van het gelijke speelveld met het Verenigd Koninkrijk en daarmee het minimaliseren van de controles aan de grens.

Bedrijven die handel doen met het VK kunnen voor praktische vragen hier terecht of bellen met 088-0425200.

Bron: LTO Vleesveehouderij