1. Emissiefactor hellingstal moet bekend worden

  De vleesveesector verwacht dat hellingstallen een lagere ammoniakemissie laten zien dan andere stalsystemen. Maar hoe laag? Een onderzoek dat LTO Nederland in 2016 samen met anderen ketenpartijen is gestart en dat door Wageningen University & Research is uitgevoerd, moet daar antwoord op geven.

 2. Houd vleesvee buiten het fosfaatwetgeving

  LTO Nederland heeft in 2016 veel inzet gepleegd op de positie van vleesveehouders in de nieuwe fosfaatwetgeving. Die is en was erop gericht de vleesveehouders te vrijwaren van de nieuwe fosfaatregels. Daarin is LTO Nederland helaas nog niet volledig geslaagd, want via de diercategorie├źn 101 en 102 ...

 3. Minder keizersneden de markt vraagt erom

  LTO Nederland werkt onder de noemer 'Bewust Natuurlijke Luxe' sinds een aantal jaar aan een toename van het aantal natuurlijke geboorten bij luxe vleesveerassen. Dit vanuit de gedachten dat de routinematige toepassing van keizersneden maatschappelijk op bezwaren stuit.

 4. Monitoring kritische stoffen behapbaar houden

  Antibiotica, groeibevorderaars en andere kritische stoffen in vlees. Het mag niet, en de NVWA ziet er steeds strenger op toe. LTO Nederland wil voorkomen dat ieder individueel dier onderzocht moet worden op deze stoffen, de kosten zouden de pan uit rijzen.

 5. Graasdierpremie daar waar hij hoort

  Vleesveehouders die hun koppel inscharen in natuurgebieden, hebben recht op een graasdierpremie. Maar niet alle aanvragen van vleesveehouders zijn gehonoreerd. Vandaar dat LTO Nederland zich in 2016 sterk heeft gemaakt voor een eerlijk en transparant systeem waarbij meer graasdierpremies op de ...

 6. Compensatie binnengehaald voor effecten nieuw GLB

  Door de overgang naar het huidige GLB ontvangen vleesveemesters steeds minder toeslagrechten.

 7. Vrijstelling verwerkingsplicht stromest

  In het najaar van 2013 stemde de Tweede Kamer in met een nieuwe mestwet. Kern van de wet is verplichte mestverwerking voor veebedrijven die op bedrijfsniveau een mineralenoverschot hebben. Vanaf de presentatie van het wetsvoorstel in 2012 heeft LTO Nederland aangegeven dat een mestverwerkingsplicht ...

 8. Breed ketenoverleg

  De LTO vakgroep Vleesveehouderij vindt het belangrijk goed contact te onderhouden met alle ketenpartners. Door het wegvallen van de productschappen is ook het bestaande ketenoverleg weggevallen.