Vleesvee in stal

Emissiefactor hellingstal moet bekend worden

De vleesveesector verwacht dat hellingstallen een lagere ammoniakemissie laten zien dan andere stalsystemen. Maar hoe laag? Een onderzoek dat LTO Nederland in 2016 samen met anderen ketenpartijen is gestart en dat door Wageningen University & Research is uitgevoerd, moet daar antwoord op geven.

Het vraagstuk speelt met name bij vleesveehouders die een hellingstal in de buurt van (kwetsbare) natuur willen zetten. Om met succes een NB-wetvergunning aan te vragen, is de juiste emissiefactor een vereiste. De eerste resultaten uit het onderzoek van 2016, tonen aan dat de methoden waarmee de emissie gemeten wordt, nog niet volledig betrouwbaar is. De verwachting is dat LTO Nederland in de loop van 2017 betere methoden en de correcte emissiefactoren kunnen presenteren.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.