Vleesvee in stal

Minder keizersneden de markt vraagt erom

LTO Nederland werkt onder de noemer 'Bewust Natuurlijke Luxe' sinds een aantal jaar aan een toename van het aantal natuurlijke geboorten bij luxe vleesveerassen. Dit vanuit de gedachten dat de routinematige toepassing van keizersneden maatschappelijk op bezwaren stuit.

Het is van belang dat er meer koeien met bredere bekkens komen. Want hoe breder het bekken, hoe groter de kans op een natuurlijke bevalling. Vanaf 2014 zijn in totaal van 2.552 vrouwelijke dieren de bekkenmaten gemeten, 1.250 daarvan in 2016. De meting is uitgevoerd op 65 bedrijven met Belgisch Wit Blauw en op 50 met Verbeterd Roodbont.

Bekkenmetingen van stamboekgeregistreerde dieren zijn nodig voor fokwaardeschattingen van koeien en stieren om zo gunstige foklijnen te selecteren. Daarmee is in 2016 een begin gemaakt. De fokkers krijgen de fokwaarden van gemeten koeien teruggekoppeld via het 'Bedrijfsoverzicht Binnenbekkenmaten' en kunnen daar hun voordeel mee doen in hun eigen aanfok.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.