1. Zonne-energie

  De landbouw is nu al de belangrijkste producent van duurzame energie. En de mogelijkheden zijn in Noord-Nederland nog lang niet uitgeput. Of het nu gaat om biomassa, zon of wind.

 2. LTO Nederland stimuleert verwijderen van Asbestdaken

  LTO Nederland gaat ervan uit het verbod voor het hebben van een asbestdak er komt. LTO blijft echter kritisch ten aanzien van het asbestdakenverbod, vanwege de hoge kosten van sanering (voor een belangrijk deel door de overheid zelf veroorzaakt) en de verwachting dat 2024 zeker niet vanzelf gehaald ...

 3. Sociale zekerheid

  Als werkgever krijgt u te maken met premies voor de sociale zekerheid. LTO zet zich in om de kosten van de sociale zekerheid beheersbaar te houden.

 4. Goed werkgeverschap

  LTO Nederland maakt zich sterk voor goed werkgeverschap. Het doel is drieledig: verzorgen van de informatie- en adviesfunctie voor werkgevers, bevorderen professioneel personeelsbeleid en het stimuleren van goed werkgeverschap op agrarische bedrijven.

 5. Agrarische arbeidsmarkt

  Veel bedrijven zijn vanwege pieken in het werkaanbod aangewezen op flexibele arbeid. LTO Nederland wil bij de inzet van flexibele arbeid zekerheid creëren voor agrarische bedrijven.

 6. Arbeidsvoorwaarden en cao's

  Als werkgeversorganisatie in de land- en tuinbouw zijn sectoren binnen LTO Nederland partij bij het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) voor de Glastuinbouw, voor de Open Teelten (akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt, boomteelt, bollenteelt), voor de Dierhouderij en ...

 7. Arbeidsomstandigheden

  Productief, veilig en met plezier werken vormt een uitdaging voor ondernemers en werknemers. Zeker nu we allemaal langer gaan doorwerken.

 8. Duurzame energie

  De melkveehouderij kan een grote bijdrage leveren aan de winning van duurzame energie.

 9. Beleid moet samenwerking wereldwijd versterken

  Landbouwbeleid moet de samenwerking tussen boeren en boerinnen wereldwijd versterken en niet leiden tot grotere tegenstellingen.