1. visie op zonnevelden

  LTO Noord Regio Oost is tegenstander van het inzetten van landbouwgronden voor zonnevelden.

 2. Gebruik diergeneesmiddelen

  De veehouderij blijft de komende jaren de volle aandacht geven aan selectief antibioticagebruik en LTO Nederland ondersteunt dit ten volle door o.a. innovatie op preventie van dierziekten, nieuwe houderijsystemen en klauw- en uiergezondheidsprogramma’s.

 3. Duurzame energie

  De melkveehouderij kan een grote bijdrage leveren aan de winning van duurzame energie.

 4. Weidegang

  Weidende koeien kenmerken het Nederlandse landschap. Zij maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van de Nederlandse zuivelsector en haar producten heeft.

 5. Voedselzekerheid internationaal perspectief

  Voedselzekerheid wordt een steeds belangrijker thema. Via het vormen van coalities met onder andere Agriterra maakt LTO Nederland zich sterk voor voedselzekerheid.

 6. Geborgde zetels bij de waterschappen

  Agrarisch ondernemers hebben een vaste plek in de waterschapsbesturen.

 7. Waterbeheer

  Boeren willen dat hun bedrijven duurzaam en klimaatproef zijn.

 8. Agrarische arbeidsmarkt

  Veel bedrijven zijn vanwege pieken in het werkaanbod aangewezen op flexibele arbeid. LTO Nederland wil bij de inzet van flexibele arbeid zekerheid creëren voor agrarische bedrijven.