1. Standpunt Regionale Energie Strategie

  LTO Noord regio Oost heeft haar standpunten rond de Regionale Energie Strategie (RES) per brief naar de stuurgroepen van de acht RES-gebieden in Overijssel en Gelderland gestuurd. Dit als aanvulling op onze inbreng tijdens diverse (werk)sessies over de RES.

 2. visie op zonnevelden

  LTO Noord Regio Oost is tegenstander van het inzetten van landbouwgronden voor zonnevelden.

 3. Schaalvergroting in de agrarische sector

  De kracht van de land- en tuinbouw is dat ondernemers voortdurend kansen en nieuwe mogelijkheden in techniek, markt en samenleving vertalen in bedrijfsontwikkeling. Dat heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse agrarische sector toonaangevend is en van grote betekenis voor de welvaart en leefbaarheid ...

 4. Gebruik diergeneesmiddelen

  De veehouderij blijft de komende jaren de volle aandacht geven aan selectief antibioticagebruik en LTO Nederland ondersteunt dit ten volle door o.a. innovatie op preventie van dierziekten, nieuwe houderijsystemen en klauw- en uiergezondheidsprogramma’s.

 5. Duurzame energie

  De melkveehouderij kan een grote bijdrage leveren aan de winning van duurzame energie.

 6. Weidegang

  Weidende koeien kenmerken het Nederlandse landschap. Zij maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van de Nederlandse zuivelsector en haar producten heeft.

 7. Voedselzekerheid internationaal perspectief

  Voedselzekerheid wordt een steeds belangrijker thema. Via het vormen van coalities met onder andere Agriterra maakt LTO Nederland zich sterk voor voedselzekerheid.

 8. Geborgde zetels bij de waterschappen

  Agrarisch ondernemers hebben een vaste plek in de waterschapsbesturen.

 9. Waterbeheer

  Boeren willen dat hun bedrijven duurzaam en klimaatproef zijn.

 10. Agrarische arbeidsmarkt

  Veel bedrijven zijn vanwege pieken in het werkaanbod aangewezen op flexibele arbeid. LTO Nederland wil bij de inzet van flexibele arbeid zekerheid creëren voor agrarische bedrijven.