Afspraken plattelandsontwikkeling GLB

Het plattelandsontwikkelingsprogramma in het GLB ondersteunt boeren en tuinders in de transitieopgaven van de komende zeven jaar.

LTO Nederland heeft hiervoor speciaal een beleidsdocument met de titel “Meer met minder” opgesteld en steunt haar achterban waar dat mogelijk is. De staatssecretaris heeft toegezegd dat 95% van het budget van 176 miljoen per jaar zal worden besteed op het agrarisch bedrijf. Nu is dat volgens het ministerie 65%.