Antibioticagebruik

Daarom werken we op allerlei manieren mee aan het verlagen van het antibioticumgebruik, waarbij we wel rekening houden met de ondernemer en de mogelijkheden die hij heeft.

Dat het beleid werkt, bewijst het feit dat het gebruik in 2012 ten opzichte van 2011 met 15% gedaald is. En in 2011 was het gebruik al 30% gedaald.