Arbeidsomstandigheden

Productief, veilig en met plezier werken vormt een uitdaging voor ondernemers en werknemers. Zeker nu we allemaal langer gaan doorwerken.

Structurele aandacht voor veilig en gezond werken vormen de beste waarborgen om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Om de arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid te bevorderen werkt LTO Nederland samen met Stigas.

Zo zijn er risico-inventarisaties en evaluaties en arbocatalogi (oplossingenboeken) per branche beschikbaar. Ook worden trainingen over veilig en gezond werken georganiseerd en worden bedrijven geadviseerd over de aanpak van ziekteverzuim. Verder werken we aan het project ‘Veiligheid op het erf’ inclusief een lespakket over veilig en gezond werken voor het groene onderwijs.