Asbestsanering

In en op veel stallen en opslagruimten die gebouwd zijn tot aan 1993, is asbest verwerkt. Dit betekent een risico voor de gezondheid van de agrarische ondernemer én de omgeving. Ook de waarde van het vastgoed daalt. Het is dus van belang om de risico’s waar mogelijk te beperken.

Daarom maken LTO Nederland, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Achmea zich sterk voor een asbestveilige agrarische sector. Bovendien heeft de politiek het voornemen gesteld om asbestdaken en gevelpanelen voor 2024 verplicht te laten saneren. Met het ‘LTO Stimuleringsprogramma asbestveilige sector in 2024’ willen de samenwerkende partijen het proces van asbestverwijdering door de agrarische sector vergemakkelijken, verbeteren en versnellen. Door het geven van onafhankelijk advies en voorlichting, het lobbyen voor verbeteren van saneringstrajecten bij organisaties en overheid en het goedkoper maken van sanering door technologische innovaties.