Behoud zaadcoating

Coating van landbouwzaaizaden met een gewasbeschermingsmiddel is een effectief en milieuvriendelijke methode om gewassen tegen plagen en ziekten te beschermen.

De politiek wil daar echter voor een aantal middelen een eind aan maken omdat daar een vermeend effect op bijensterfte door bestaat. LTO is van mening dat alleen op basis van wetenschappelijke onderbouwing dergelijke besluiten genomen kunnen worden en dat er wel gekeken moet worden wat de alternatieven zijn. Zaadcoating is voor een aantal toepassingen het beste en meest milieuvriendelijke alternatief en is de enige mogelijkheid om een aantal teelten te behouden. Vanuit dat grote economische belang wil de akkerbouw zich inzetten voor behoud van zaadcoating, met minimale gevolgen voor het milieu.