Biobased economy en land en tuinbouw hoe gaat dat samen

LTO Nederland is hier voor en ziet kansen op dit gebied. Nederland heeft immers goede mogelijkheden om een leidende rol te spelen in de zich ontwikkelende biobased economy. Voor de land- en tuinbouw biedt dit kansen, zowel op economisch als maatschappelijk gebied.

Ze kan straks bijdragen aan een oplossing voor duurzame energieproductie, duurzaam gebruik van grondstoffen en het tegengaan van klimaatverandering. De sector neemt dan een nog centralere plaats in de maatschappij in dan nu al het geval is. LTO Nederland zal zich hier voor inzetten door het aanjagen van kennis, innovatie, samenwerkingsverbanden en het vereenvoudigen van wet- en regelgeving op dit gebied.