Biodiversiteit

(Melk)veehouders kunnen een goede bijdrage leveren aan biodiversiteit en daarmee aan natuur- en landschapsbeheer.

Zij kunnen dat doen door weidevogelbeheer en de opvang van winterganzen. Bovendien kan biodiversiteit een voordeel opleveren in de bedrijfsvoering.