Dierrechten

LTO Nederland is geen voorstander van dierrechten. Dierrechten werken kostprijsverhogend en creëren ‘luchthandel’. Tevens ontnemen dierrechten ondernemerschap en ontwikkelruimte.

Met de nieuwe mestwet - en daarmee het wegnemen van fosfaatoverschotten - kunnen ondernemers zelf werken aan ontwikkelruimte voor de veehouderij in Nederland. Goed ondernemerschap en innovatieve ontwikkelingen geven ruimte aan de sectoren. We zijn het dan ook niet eens met de Staatssecretaris dat de dierrechten tot 2017 gehandhaafd blijven voor de varkenshouderij en pluimveehouders. Dierrechten worden nu afgezet tegen derogatie en dat is een manier van beleid maken waar wij niet achter staan. Onze boodschap naar de politiek blijft helder:

  • We willen dat per 2015 de dierrechten worden afgeschaft
  • Er wordt een oneigenlijk verband gelegd tussen enerzijds de mestproductie (dierrechten) en anderzijds de verantwoorde mestaanwending (derogatie). De nitraatcommissie moet afstappen van dit verband.
  • Het is onbegrijpelijk dat mest van hokdieren dus varkens niet in aanmerking komt voor de derogatie. Dat punt moet van tafel bij de EU.
  • Wij blijven inzetten op mestverwerking. Mineralenconcentraat uit mestverwerking moet in aanmerking komen als kunstmestvervanger. De EU moet dit nu regelen en niet vooruit blijven schuiven.