Duurzame energie

De melkveehouderij kan een grote bijdrage leveren aan de winning van duurzame energie.

De ontwikkelingen op het gebied van energieopwekking uit mest, zonlicht en wind maken samen met energiebesparing een energie neutrale zuivelketen in 2020 mogelijk. Dit maakt de sector een onmisbare partner voor overheden en andere bedrijven om hun energiedoelen te behalen.