Emissies

Zo maakt de melkveehouderij zich sterk voor een reductie van 20% minder uitstoot ten opzichte van 1990.

De sector werkt hard aan innovaties op het gebied van huisvesting, mestbewerking en veevoeding. Deze ontwikkelingen dragen bij aan emissiereductie en worden dan ook door LTO Noord ondersteund.