Gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn in veel teelten noodzakelijk om te voldoen aan de eisen die consumenten en afnemers stellen aan de kwaliteit van voedsel en groenproducten.

LTO Nederland begrijpt dat er in de maatschappij zorgen leven over de mogelijke effecten op de volksgezondheid van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. LTO ondersteunt daarom het voorstel van de Gezondheidsraad om daar meer onderzoek naar te doen. Dat onderzoek richt zich op agrarische ondernemers, hun gezinnen, hun medewerkers en omwonenden. LTO dringt er op aan het voorgestelde onderzoek en de aanpak niet te beperken tot Nederland maar het vooral ook op Europees niveau te brengen, zeker als het gaat om het beoordelen van risico’s voor omwonenden bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Dat Nederland hierin een leidende rol op zich neemt, heeft de volle steun van LTO.

Daarnaast is LTO van mening dat bij de inzet van gewasbeschermingsmiddelen altijd zorgvuldig wordt gehandeld ter bescherming van mens, dier en milieu. LTO vraagt ondernemers daarover goed te communiceren met hun omgeving, met name met omwonenden. Uitleggen wat je doet, waarom en hoe je daarbij rekening houdt met de omgeving. Waar problemen ontstaan, wordt er samen naar een passende oplossing gezocht.