Gebruik vruchtbaarheidshormonen

LTO Nederland vindt dat melkveehouders alleen in overleg met hun dierenarts vruchtbaarheidshormonen mogen gebruiken en alleen dan wanneer blijkt dat koeien niet of moeilijk tochtig willen worden. Dat is dus geen structureel gebruik, maar om individuele koeien te helpen.

LTO Nederland vindt dat het gebruik van vruchtbaarheidshormonen geoorloofd is als het gaat om individueel therapeutisch gebruik in het geval een koe problemen heeft met de vruchtbaarheid. Dit ook om de levensduur van de koe te verlengen. Voorwaarde is dat de dierenarts een diagnose stelt. LTO Nederland is geen voorstander van systematische gebruik van vruchtbaarheidshormonen voor alle dieren, zoals in Verenigde Staten wel voorkomt.