Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Een verantwoord Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is belangrijk voor onze leden. Daarom heeft LTO Nederland 9 speerpunten geformuleerd waarmee zij de belangen van haar leden in Brussel, Den Haag en provinciaal behartigt.

Dat zijn:

 1. GLB alleen voor ‘actieve agrariërs’.
  Dat wordt bereikt door koppeling van de KvK inschrijving aan gecombineerde opgaaf, een clausule voor huur/verhuur en graasdiervergoeding op natuurgronden.
 2. Behoud van het GLB budget, geen overheveling van 15%.
  Dit doel is helaas niet bereikt. De EU moet krimpen en daarmee het GLB ook. Maar de overheveling die in omringende landen plaatsvindt, vindt in Nederland niet plaats. Dat hebben we wel weten te bereiken!
 3. Praktische vergroening die past in de Nederlandse situatie.
  Gerealiseerd voor graasdierbedrijven maar nog niet voor akker- en tuinbouw. Deze discussie loopt nog.
 4. Geleidelijke overgang naar een flat rate tot 2020.
  Dit is deels gelukt, de flat rate wordt in 2019 bereikt. Maar: de vorige staatssecretaris Henk Bleker wilde oorspronkelijk in 2016 al klaar zijn.
 5. Behoud vangnet.
  Dat is gelukt: interventie granen, boter en mager melkpoeder blijven behouden.
 6. Melkquotum met ingang van 1 april 2015 afschaffen.
  Dat is gerealiseerd.
 7. Suikerquotum behouden tot 2020.
  Dat is niet gerealiseerd, het quotum blijft tot en met 2016. Wel twee jaar gewonnen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van Brussel.
 8. Gelijk speelveld op de Europese interne markt behouden.
  Dat is deels gerealiseerd. Enerzijds heeft Duitsland nu al een flat rate, maar Frankrijk en België zullen in 2019 nog geen flat rate bereiken. Daar staat tegenover dat België, Duitsland en Engeland fors gaan overhevelen van pijler 1 naar 2.
 9. Versterking van de concurrentiekracht van boeren en tuinders.
  Er zijn mogelijkheden via erkende producentenorganisaties en het Europese Innovatie Partnerschap (EIP).
 10. Behoud van budget voor agrarisch natuurbeheer en ganzenschade in plattelandsbeleid.
  Dat is gelukt. Er blijft budget.