GLB en akkerbouw

Voor de akkerbouw is de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van groot belang. Er wordt immers van plantaardige sectoren verlangd om ecologische focusgebieden in te richten en dat gaat ten koste van de productiecapaciteit.

LTO is van mening dat de versterking van de biodiversiteit beter is gediend als het onderdeel van de productieve landbouw wordt. Daar zijn initiatieven voor en duurzaamheidcertificaten kunnen dat transparant en meetbaar maken. LTO maakt zich hier sterk voor bij het Ministerie.

Doelgerichte duurzaamheidscertificaten passen nog niet in het plaatje van Brussel, maar LTO en ministerie blijven zich hiervoor inzetten. Wel zijn de mogelijkheden voor praktische toepassing van vergroenen aanzienlijk vergroot ten opzichte van de voorstellen van 2011 en de eerdere houding van EZ: sloten/greppels en vlinderbloemigen worden nu genoemd in het rijtje mogelijkheden. Landschapselementen mogen ook naast akkerbouw- en tijdelijk grasland liggen, dus buiten de perceelsgrenzen.