Innovatie de melkveehouderij tot 2020

LTO Nederland vindt het belangrijk dat de sector innoveert.

Innovaties tot 2020 zijn vooral gericht op het verhogen van (financieel) rendement en marktoriëntatie, met veel aandacht voor het sluiten van kringlopen, natuurlijk gedrag van de dieren, biodiversiteit en landschap. Het familiebedrijf van 2020 produceert niet alleen melk, maar levert ook andere diensten met en aan zijn omgeving op een duurzame wijze.