Inrichting groene ruimte

De agrarische sector, en in het bijzonder de melkveehouderij, is de rentmeester van de groene ruimte en bepaalt met meer dan één miljoen hectare cultuurgrond in grote mate het Nederlandse landschap.

LTO Noord ondersteunt de melkveehouder met het behalen van haar doelstelling om in 2020 bepalend voor de uitstraling en de inrichting van de groene ruimte te zijn. Dat betekent dat zij de ondernemers ondersteunt bij het aanvragen van vergunningen en het versterken van ontwikkelmogelijkheden van melkveebedrijven.