Kwaliteit van voedselplantgezondheid

De land- en tuinbouw produceert emissie- en residuvrij met een sterk verminderde afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen.

Er worden alleen effectieve, schone en veilige gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dit alles met behoud van een gezonde concurrentiepositie van de land- en tuinbouw.