Marktprijsstelling combinatie met duurzaamheid

Marktbeheer is een belangrijk punt dat geregeld wordt in Brussel. Via quota en interventie in de markt bij lage prijzen werd vroeger de markt bestuurd.

Onder druk van de Wereldhandelsorganisatie en omwille van ethische overwegingen wordt de marktbescherming steeds meer afgebouwd voor de land- en tuinbouw. LTO Nederland steunt deze route, al werken landbouwmarkten anders dan in andere sectoren. Ook zet LTO Nederland zich in voor het versterken van de mogelijkheden voor samenwerking in de keten en onderling tussen producenten. Daarbij zoeken we ook steeds naar duurzame productiemethoden met in achtneming van een goede prijs voor de agrarisch ondernemer.