Meer ruimte en afleidingsmateriaal voor varkens en biggen

Samen met de dierenbescherming zijn er afspraken gemaakt. Uiterlijk in 2015 krijgen de varkens meer ruimte en afleidingsmateriaal.

Vleesvarkens krijgen 20% meer ruimte en biggen tot 50%. Hierdoor wordt verveling voorkomen en ontstaat er minder onrust in de stal.