Megastallen

LTO Nederland is voor stallen die passend zijn voor mens, dier en omgeving.

Ondernemers moeten een goed inkomen kunnen verdienen met de veehouderij en gezond en veilig voedsel kunnen produceren. Dieren moeten een gezond en goed bestaan hebben. De onderneming moet draagvlak hebben binnen de omgeving en passen in het landelijk gebied.