Mest en mineralen

LTO Nederland vindt dat iedere ondernemer in de veehouderij verantwoordelijk is voor een verantwoorde afzet van mest. Een overschot aan mineralen wordt be- of verwerkt tot passende producten voor andere sectoren of marktsegmenten.

We streven er naar dat de Nederlandse land- en tuinbouw op efficiënte wijze mineralen in het productieproces gebruikt. Op veebedrijven wordt vanuit de kringloopaanpak bij de bemesting van gewassen zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de op het bedrijf geproduceerde mineralen in dierlijke mest. Een gezonde bodem staat centraal bij de plantaardige productie. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van in Nederland beschikbare mineralen en organische meststoffen. Fosfaatgiften zijn in overeenstemming met de opname van fosfaat door de plant, met inachtneming van de beschikbare fosfaat in de bodem en het behoud van bodemvruchtbaarheid.