Natura 2000 en pas

Op deze manier kunnen zij weer onderbouwde plannen maken die gesteund worden door de overheid, de omgeving en de burger.

Daarom vinden wij dat de PAS in 2014 ingevoerd moet worden. De PAS maakt het ondernemers immers mogelijk om ook in Natura 2000 gebieden hun bedrijf te ontwikkelen.