Overschot aan ganzen

De afgelopen jaren zijn er in Nederland steeds meer ganzen bijgekomen. Het zijn vooral de ganzen die jaarrond in Nederland verblijven en broeden die fors in aantal toegenomen zijn.

Verder komen trekganzen steeds vroeger in de winter aan en blijven langer aan het eind van de winter”. Ook het aantal exoten neemt gestaag toe. Dit zijn ganzen die van nature niet in Nederland thuis horen en hier op een niet natuurlijke manier (door toedoen van menselijk handelen) zijn gekomen. Deze groepen ganzen groeien en zorgen voor steeds meer schade aan natuur en de landbouw en vormen een bedreiging voor het luchtverkeer.